Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında M Ə L U M A T

Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr ayının 12-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  
(Ərizələr 14 avqust 2019-cu il - 11 sentyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)