14 yanvar 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 749-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında

14 yanvar 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 749-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında   Məlumat

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı         (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti         (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında          %-lə
1 Gəncə Təmir  Quraşdırma                    №94  12.03.2013  Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Sədi küçəsi, 1 44838.00 89676 0.50 26904 30.00 13452.00 6726.00 26904 6726.00
2

Quba Kərpic                                             №472      23.03.1998

Quba şəhəri, 26-cı məhəllə 48398.60 24199 2.00 7260 30.00 14520.00 7260.00 7260 7260.00