02 oktyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş 967-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da %-lə 
1 Astara çay-3 №311 24.11.2000 Astara rayonu, Pensər kəndi 573954.00 286977 2.00 86217 30.04 172434.00 86217.00 86217 86217.00