14 oktyabr 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 788-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd) nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Səbail Məişət Maye Qaz                                 №1205   17.08.1998     Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Qazolin küçəsi, 6-cı mədən 165733.00 82867 2.00 24885 30.03 49770.00 24885.00 24885 24885.00