28 oktyabr 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 790-cı pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin                                     adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd) nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Makaron                                              №333  18.06.1997 Bakı şəhəri, Əzizbəyov rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Yesenin küçəsi, 1 1024078.00 512039 2.00 153619 30.00 307238.00 153619.00 153619 153619.00