12 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 988-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı 
Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti          (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da  %-lə
1
Lənkəran Mebel                             №1052     27.11.1997 Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 330538.80
165269
2.00 49631 30.03 99262.00 49631.00 49631 49631.00