19 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 989-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti          (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da  %-lə
1 Şamaxı Dəmir Beton                 №1205   15.12.1997 Şamaxı rayonu, Şəhriyar qəsəbəsi 20321.60 10160 2.00 3048 30.00 6096.00 3048.00 3048 3048.00