11 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 999-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti (manat) Sayı (ədəd) Nizamnamə kapitalın da %-lə 
1  Zaqatala Sənaye Kombinatı №56 28.02.2003  Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi  53750.00  26875  2.00 8080 30.07 16160.00  8080.00 8080   8080.00