23 iyul 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 1004-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

Sıra №-si
Səhmdar cəmiyyətinin adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti          (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da  %-lə
Yevlax Yun №163 30.04.2002  Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2  286895,52  1195398  0,24    57380,64  57380,64  239086  57380,64
239086  20,00