25 avqust 2015-ci il tarixdə keçirilmiş 831-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında

                                   

                                   25 avqust 2015-ci il tarixdə keçirilmiş 831-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

 

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər  Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd) nizamnamə kapitalında %-lə
1 Sumqayıt Kimya Tikinti-357 №904 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, Səthi Aktiv Maddələr zavodunun ərazisi 89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 13431 13431,00
2 Saatlı Yeyinti İstehsal №106 25.04.2007 Saatlı rayonu, Sarıcalar qəsəbəsi 139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 125420 31355,00