Texniki pasportların tərtib edilməsi üçün

 tələb edilən sənədlər

  

  

Təkrar bazarda hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən əldə edilmiş

obyektlər üçün

 1. Ərizə və yaxud sifariş məktubu
 2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş alqı-satqı müqaviləsinin surəti
 3. Köhnə texniki pasportun əsli
 4. Mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə
 5. Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi və nizamnamənin surəti
 6. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

Hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilən dövlət əmlakının ilkin

pasportlaşması üçün

 1. Ərizə və yaxud sifariş məktubu
 2. İcarə müqaviləsinin surəti
 3. Daşınmaz dövlət əmlakı haqqında Registrdən çıxarış
 4. Torpaq sahəsinin ayrılmasını təsdiq edən sənədlər (ayrıca tikililər və torpaq sahəsi olan obyektlər üçün)
 5. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
 6. Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi və nizamnamənin surəti

Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri dövlət vəsaiti hesabına inşa

edilmiş obyektlər üçün

 1. Ərizə və yaxud sifariş məktubu
 2. Torpaq sahəsinin ayrılması haqqında sərəncam və ayrıc aktı
 3. İnşaat pasportu (əslini təqdim etməklə surəti)
 4. Razılaşdırılmış eskiz layihəsi
 5. Obyektin istismara qəbulu aktı
 6. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
 7. Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi və nizamnamənin surəti

 Dövlət müəssisələrinin pasportlaşması üçün

 1. Sifariş məktubu
 2. Torpaq sahəsinin ayrılması haqqında sərəncam və ayrıc aktı
 3. İnşaat pasportu
 4. Daşınmaz dövlət əmlakı haqqında Registrdən çıxarış
 5. Müəssisənin nizamnamə və qeydiyyat şəhadətnaməsi

Səhmdar Cəmiyyətə çevrilmiş müəssisələrin pasportlaşması üçün

 1. Sifariş məktubu
 2. Səhmdar Cəmiyyətin yaradılması haqqında sərəncam
 3. Emissiya prospektindən özəlləşdirmə planının surəti.       
 4. Torpaq sahəsinin ayrılması haqqında sənədlər
 5. Qiymətli kağız sahiblərinin reyestri
 6. Səhmdar Cəmiyyətının nizamnamə və qeydiyyat şəhadətnaməsi

 

 
 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

__________________________

__________________________

__________________________

 

________________________________

________________________________

           (hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

________________________tərəfindən

   
   

Ə  R  İ  Z  Ə

 

_________________________________________________________________________________________________

(obyektin ünvanı)

ünvanında yerləşən____________________________________________________________________________________

                                                                        (hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

məxsus olan _________________________________________________________________________________________

                                                          (ayrıca tikili, inzibati və yaşayış binasının mərtəbəliliyi)  

sahəsi_______________kv.m olan obyektin (qeyri-yaşayiş sahəsinin)  texniki  pasportunun hazırlanmasina göstəriş verməyinizi xahiş edirik.

    

Ödənişə təminat veririk.

                     

    

    

   

  

   

  

                  İmza                                   ______________________________________

                                                                                  (S.a.a., vəzifəsi)

                    

   

                 M.Y.                                    _______     __________________  200______

   

   

                                                            Telefon _____________________