N Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi  Faydalı qazıntının növü İstismar müddəti Başlanğıc qiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
Qazax rayonu “Həcərliqaya” əhəngdaşı yatağı  
1 Həcərliqaya LOT-1 75 480 m3 1.85 ha əhəngdaşı 8 ilə qədər 15 096 15 096 "Cavadoğlu" Firması
Qazax rayonu “Daş Salahlı” əhəngdaşı yatağı
1 Daş Salahlı LOT-1 243 984 m3 2.6 ha əhəngdaşı 25 ilə qədər 48 800 48 800 "NİGAR" MMC
2 Daş Salahlı LOT-2 244 494 m3 3.4 ha əhəngdaşı 25 ilə qədər 48 900 48 900 Fiziki şəxs: Həsənov Bəhram Sarif oğlu
3 Daş Salahlı LOT-3 211 650 m3 2.5 ha əhəngdaşı 22 ilə qədər 42 300 42 300 Fiziki şəxs: Cürənli Elyar Firidun oğlu
Abşeron rayonu “Qırməki II” kvars qumu yatağı
1 Qırməki II LOT-1 178 200 m3 2.0 ha Kvars qumu 19 ilə qədər 17 820 17 820 Fiziki şəxs: Həsənov Məhərrəm Hüseynqulu oğlu
Abşeron rayonu “Zəyərdağ” kvars qumu yatağı
1 ***Zəyərdağ (torpaq sahəsi şəxsi mülkiyyətdədir) LOT-1 540 000 m3 6.0 ha Kvars qumu 15 ilə qədər 54 000 54 000 "AAC" MMC
Qaradağ rayonu “Gülbaxt” əhəngdaşı yatağı
1 Gülbaxt LOT-1 32 105 m3 0.9 ha əhəngdaşı 4 ilə qədər 6 421 6 421 "ARAZ-Mİ" MMC
2 Gülbaxt LOT-2 62 400 m3 1.9 ha əhəngdaşı 7 ilə qədər 12 480 12 480 "ARAZ-Mİ" MMC
3 Gülbaxt LOT-3 70 200 m3 2.7 ha əhəngdaşı 8 ilə qədər 14 040 14 040 "ARAZ-Mİ" MMC
Qaradağ rayonu “Şahqaya” əhəngdaşı yatağı
1 Şahqaya LOT-1 (I Blok) 3 080 m3 0.7 ha əhəngdaşı 2 ilə qədər 616 616 Fiziki şəxs: Mahmudov Sarvan Mirzağa oğlu
LOT-1 (II Blok) 3 630m3 0.2 ha əhəngdaşı 2 ilə qədər 726 726
LOT-1 (III Blok) 1 595 m3 0.1 ha əhəngdaşı 2 ilə qədər 319 319
2 Şahqaya LOT-2 43 120 m3 0.8 ha əhəngdaşı 5 ilə qədər 8 624 8 624 Fiziki şəxs: Şamilov Nicat Oktay oğlu
3 Şahqaya LOT-3 16 940 m3 0.7 ha əhəngdaşı 2.5 ilə qədər 3 388 3 388 Fiziki şəxs: Şamilov Nicat Oktay oğlu