N Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi  Faydalı qazıntının növü İstismar müddəti Başlanğıc qiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
Qəbələ rayonu “Bumçay” qum-çınqıl yatağı  
1 Bumçay LOT-1 150 000 m3 5 ha Qum-çınqıl 8 ilə qədər 15 000 15 000 "Körpü-Bina-Tikinti" MMC
Qəbələ rayonu “Dəmiraparançay” qum-çınqıl yatağı
1 Dəmiraparançay LOT-1 150 000 m3 5 ha Qum-çınqıl  8 ilə qədər 15 000 15 000 "Körpü-Bina-Tikinti" MMC
2 Dəmiraparançay LOT-2 90 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 5 ilə qədər 9 000 9 000 "SAND AZ" MMC
3 Dəmiraparançay LOT-3 75 000 m3 2.5 ha Qum-çınqıl 5 ilə qədər 7 500 7 500 Fiziki şəxs: Qəribov Rauf Mübariz oğlu
Qəbələ rayonu “Tikanlıçay” qum-çınqıl yatağı
1 Tikanlıçay LOT-1 150 000 m3 5 ha Qum-çınqıl  8 ilə qədər 15 000 15 000 "Körpü-Bina-Tikinti" MMC
Qəbələ rayonu “Xırxatala” qum-çınqıl yatağı
1 Xırxatala LOT-1 90 000 m3 3 ha Qum-çınqıl  5 ilə qədər 9 000 9 000 "SAND AZ" MMC
2 Xırxatala LOT-4 150 000 m3 5 ha Qum-çınqıl 8 ilə qədər 15 000 15 000 "Körpü-Bina-Tikinti" MMC